Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, vergi niteliklerini, vergi yükümlülüklerini ve devletin mali faaliyetlerini hukuki açıdan inceleyen bir kamu hukuku dalıdır.

Vergi hukuku alt dalları genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel vergi hukuku; vergi usul hukuku, vergi icra hukuku (6183), vergi yargılama hukuku, vergi ceza hukuku, uluslararası vergi hukuku gibi alt dallara ayrılır. Özel vergi hukuku ise; gelir vergileri, harcama vergileri ve servet vergilerinden oluşur.

 

Vergi hukuku avukatı olarak vergi hukukuna ilişkin her türlü hukuki konuda, danışmanlık ve vergi avukatlığı hizmetleri vermekteyiz.

*Dava takibi ve uyuşmazlık çözümü,

*Her türlü idari başvuru ve itiraz,

*Vergi Dairesi ödeme emirlerine itiraz süreci,

*İdari kurumlarla her türlü ilişkide danışmanlık hizmeti,

*Çevresel Etki Değerlendirme sürecindeki sorunlar ve ÇED raporları aleyhine açılan davalarda temsil hizmeti,

*Para cezası, ruhsat-izin iptali vb. her türlü idari işleme karşı idari işlemin iptali davaları ve idari işlemlerden doğan tazminat talepli davalarda müvekkilin temsili,

*İdari başvuru yollarının tüketilmesi ve uzlaştırma işlemlerinin takibi,

*Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü.