Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ticari iş ve borç ilişkileri oldukça teferruatlı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki ve ticari risklerden korunmak için, ticari işler yapan gerçek veya tüzel kişilerin ticaret hukuku alanında uzman avukatlar danışmanlığında ilerlemelerinde fayda vardır. Ticari işletmeler, "Koruyucu Avukatlık" ve önleyici hukuk hizmetinden yararlanmamaları durumunda, ciddi ve yıkıcı sonuçlar ile karşılaşabilmektedir.  Ticaret hukukunun; Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, deniz ticareti hukuku ve sigorta hukuku olmak üzere altı farklı alt dalı mevcuttur.

Ticaret hukukuna ilişkin faaliyet alanlarımız:

*İrtibat büroları ve şubelerin kuruluşu,

*Haksız rekabet,

*Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler,

*Aktiflerin yönetiminin düzenlenmesi,

*Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler,

*Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak aşamalarında danışmanlık,

*Ortaklık anlaşmaları,

*Uluslararası distribütörlük anlaşmaları,

*İmtiyaz , bayilik, acentelik sözleşmeleri,

*Kredi anlaşmaları,

*Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,

*Kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının icra yoluyla tahsili.