Taşıma Hukuku

Taşıma hukuku alanında hizmet verdiğimiz konular:

*CMR kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların çözümü,
*Taşıma senetlerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü,
*Uluslararası taşımacılık faaliyetleri için hukuki destek sunulması,
*Taşıma Hukuku alanında kullanılan tipik sözleşmelerin hazırlanması,
*Taşıma faaliyeti öncesinde, sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek durumlardan doğan hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması,
*Yurtiçi ve Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Tüm Hukuki İhtilaflar,
*Yükün Ziyaı ve Hasarına İlişkin Tüm Tazminat Davaları ve İhtilafların Çözümü,
*Taşıyanın Sorumluluğundan Kaynaklı Tazminat ve Rücu Davaları,
*Yolcu Taşımalarında Sigorta, Sigorta Zorunluluğu, Sigorta Tarifeleri Uyuşmazlıkları,
*Terminal İşletmeciliği,
*Uluslararası taşımaların kapsamı (Sınır kapıları ve tampon bölgelerdeki yasak haller),
*İdari Para Cezası ve Diğer İdari Yaptırımların Birlikte Uygulanması,
*ADR Ve AETR Konvansiyonu,
*Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme,
*CMR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü,
*FCR kaynaklı hukuki ihtilafların çözümü,
*Taşıma Senetlerinden kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü,
*Taşımacılık yapılırken, malların taşınması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümü,
*Uluslararası taşımacılık ve lojistik ile ilgili hukuki sorunların çözümü,
*Taşımacılık alanında kullanılan sözleşmelerin hazırlanması,
*Navlun ve Taşıma Sözleşmelerinin Hazırlanması ve İncelenmesi,
*Deniz Ticaret Hukukunun Tüm Uyuşmazlıkları,
*CMR ve Tüm Uluslararası Konvansiyonlardan Kaynaklı Davalar,
*Tehlikeli Madde Taşımacılığı Danışmanlığı,
*Hasar Yönetimi ve Ekspertiz / Survey İşlemleri,
*Emtia Nakliyat, Abonman, CMR ve Tüm Sigorta Poliçeleri İncelenmesi ve Özel Şart ve Klozlarının Hazırlanması,
*Çatma, Kurtarma ve Müşterek Avarya (General Average),
*Yük Alacaklarının, Kurtarma ve Römorkaj Hizmetinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,
*Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A),
*Hava Kargo Acentalarının Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Özel Kurallar,
*Uluslararası Demiryolu Taşımalarıyla İlgili Hükümetler arası Örgütün (OTIF) Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Protokol.