SON GÜNCEL YARGITAY İBBGK KARARI HAKKINDA KISA BİR BİLGİ NOTU

 

 

26 Kasım 2022 tarihinde Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu karara göre:

 

“İcra takibine maruz kalan borçlu, vekil marifetiyle takibe itiraz ettiğinde, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlamak için alacaklının açacağı itirazın iptali davasında dava dilekçesinin asıla tebliğ edilmesi gerekmektedir.” (2021/1 E. - 2022/3 K.)

 

Başka bir ifadeyle açıklamak gerekirse, icra takibine vekil tarafından itiraz edildiğinde, alacaklı tarafça ikame edilecek itirazın iptali davasında dava dilekçesi borçlunun vekiline değil bizatihi kendisine tebliğ edilecektir.

 

Kararın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

/https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221126-7.pdf