Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tür değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları içeren ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

 

Şirketler hukuku alanındaki çalışmalarımız:

*Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin (anonim şirket, limited şirket)kuruluşu,

*Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,

*Şirketlerin genel kurul işlemleri,

*Kooperatiflere danışmanlık hizmeti,

*Şirket birleşmeleri ve devralmaları,

*Sermaye arttırımı/azaltılması işlemleri,

*Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi.