Sigorta Hukuku

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ya da para ödemeyi yani ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeler ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir özel hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi ile sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlenmekte, sigortacı da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcunu taahhüt etmektedir.

Utu Hukuk & Danışmanlık olarak Sigorta Hukuku kapsamına giren tüm alanlarda hizmet vermekteyiz.

*Sigorta tahkim komisyonuna başvuru,

*ZMSS Poliçesi kapsamında tazminat davaları,

*Kasko Poliçesinden kaynaklanan davalar,

*Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Davalar,

*Konut Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Davalar,

*CMR Sigortalarından Kaynaklanan Davalar,

*Trafik Kazası sonucunda Araç değer kaybına yönelik başvuru ve davalar,

*Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davalar,

*Rücu ilişkisinden doğan davalar,

*Kara, hava, deniz yük ve kargo taşımacılığında oluşan kazalardan doğan tazminat davaları,

*Sigorta poliçelerine ilişkin hizmetler,

*Sigorta şirketlerine başvuru süreci,

*Sigorta acentelerine danışmanlık hizmeti,

*Rücuen tazminat davalarına karşı sürecin yönetimi,

*Sürekli ve geçici iş göremezlik tazminat davaları.