Maden Hukuku

 

Maden Hukuku madencilik faaliyetlerini düzenleyen ve madencilik sektörünün gelişmesine olanak sağlamak amacıyla devlet tarafından üretilen politikaların araçlarını sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu anlamda maden türlerinin neler olduğu, maden hakkının kendine has özellikleri, maden faaliyetleri olan arama ve işletme faaliyetleri haklarının verilmeyeceği yerler, maden arama ve işletme ruhsatı ve izni almanın koşul ve usulleri, süresi, bu ruhsatların iptali, arama ve işletme ruhsat ve izni vermeye yetkili makamlar, arama ve işletme dönemi faaliyetleri ile ruhsat sahiplerinin yükümlülükleri ve bütün bunlara uymamanın yaptırımları Maden Hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

 

Maden Hukuku alanında hizmet verdiğimiz alanlar: 

*Ruhsatlandırma aşamalarında gerekli hukuki danışmanlık,

*3213 sayılı Maden Kanunu ve sair mevzuatlara ilişkin her konuda hizmet,

*Dava süreçlerinde ve işlemsel çalışmalarda danışmanlık ve temsil,

*Hukuki düzenlemeler ve mevzuata uyum,

*Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı maden şirketlerine danışmanlık