İş Hukuku

İşçi hakları, işçi ücretleri, çalışma koşulları ve şartları, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili her türlü mevzuat ve konuyu inceleyen iş hukuku, işçinin korunmasına yönelik temel ilkenin ışığında işleyen bir hukuk dalıdır. Bunlarla birlikte iş yasası ve iş hukuku çerçevesinde toplu sözleşme, bireysel sözleşme, grev hakkı ve örgütlenme gibi pek çok alt başlık öne çıkmaktadır. İş hukukunu daha iyi anlayabilmek ve kavrayabilmek adına iş hukuku tanımını, iş hukuku mahkemelerinin görev alanlarını, iş hukuku avukatı ve sorumluluklarını, iş davaları ile ilgili süreçleri ve iş hukuku cezaları gibi farklı konuları yakından incelemek gerekir.

İş hukukuna ilişkin olarak çalışma alanlarımız:

*İşe iade davası,

*İşçilik alacaklarına (ihbar, kıdem, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, UBGT) ilişkin davalar,

*Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davalar,

*İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,

*İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davaları,

*İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,

*Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşmelerin hazırlanması,

*İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık hizmeti,

*İşveren ve çalışanların haklarının korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti.