İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

 

Günümüzde dijitalleşen dünya ile birlikte firmalar tarafından her türlü kampanya, promosyon vb. gibi amaçlarla elektronik araçlar vasıtasıyla ticari iletiler gönderilebilmektedir. Ticari elektronik ileti kavramı; gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yaptıkları her türlü ticari iletişim olarak açıklanmaktadır.

 

Söz konusu ticari elektronik iletilerin gönderilmesi esnasında alıcıların çeşitli kişisel verilerine ihtiyaç duyulduğundan, bu kişisel veri işlemenin ve ticari elektronik iletilerin gönderiminin denetlenmesi amacıyla İleti Yönetim Sistemi (İYS) kurulmuştur.

 

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir. Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi, mevcut onayları için ret haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler.

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında KanunTicari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

 

Sistemin alıcılara (vatandaşlara) sağladığı imkanlar;

-Hizmet sağlayıcılar ve markalarına verecekleri izinleri her kanal için (arama, mesaj, e-posta) ayrı ayrı görüntüleyebilmek ve üzerinde değişiklik yapabilmek,

-Hizmet hizmet sağlayıcılara iletişim onayı verebilmek veya reddetme hakkını kullanmak,

-Ticari elektronik ileti onaylarına ilişkin şikayette bulunmak.

 

Sistemin hizmet sağlayıcılara sunduğu imkanlar ise;

-İleti Yönetim Sistemi’ne kaydolup mevcut izinleri bir defa ekledikten sonra iletişim onaylarına ilişkin tüm süreci hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilmek,

-Müşterilerinin onay ve ret bildirimlerini farklı kanallardan kolayca toplayabilmek, işletmelerine ait markalar için bu izinleri ayrı ayrı yönetebilmek.

şeklinde özetlenebilir.

 

Bu noktada, şirketler tarafından gönderilecek ticari iletilerin niteliğini doğru tespit etmek, alıcılardan onayların mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak; alıcılar açısından ise ret hakkının gerektiğinde etkin bir şekilde kullanılabilmesi ve gerekli şikayet mekanizmalarının kullanılabilmesi açısından çeşitli hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.