İcra-İflas Hukuku

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bununla birlikte şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuki yollara başvurmaları sırasında ofisimiz süreç takibi yaparak, hukuki destek sağlamaktadır. Ofisimiz bu konularda uzman avukatları ile hukuki tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte, ortaya çıkmış olan takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında çalışmaktadır.

 

İcra ve iflas hukukuna ilişkin olarak çalışma alanlarımız:

*Her türlü icra takibinin başlatılması,

*Haciz işlemleri,

*Karşılıksız çek davası,

*İflas hukuku işlemleri,

*Menfi tespit ve istirdat davası,

*Yedieminliği suistimal davası,

*İtirazın kaldırılması davası,

*Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması.