Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili konuları kapsar. Bu bağlamda tapu davası, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izale-i şüyu davaları gayrimenkul dava konuları arasında yer almaktadır. Gayrimenkul Hukuku alanında avukatlar; tapu işlemleri, gayrimenkullerin kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi, alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması, eser sözleşmesi, ipotek sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi gibi pek çok süreçte hukuki destek vermektedir.

 

Gayrimenkul hukuku alanına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verdiğimiz konular:

*Tapu kaydının düzeltilmesi davası,

*Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

*İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,

*Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

*Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,

*Ecrimisil (işgal tazminatı) davası,

*Önalım (Şufa) davası,

*Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası,

*Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davası,

*Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,

*Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,

*Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri.