Arabuluculuk Ticari Hayata Barış Getirecek

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yeşilırmak, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren "Ticari Davalarda Arabuluculuk Uygulaması" ile çok sayıda uyuşmazlığın kısa sürede mahkeme dışında çözümlenebileceğini, arabuluculuğun ticari hayata barış getireceğini ifade etti.

Yeşilırmak yaptığı yazılı açıklamada, alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda da dava şartı haline getirilen arabuluculuk uygulamasının, 1 Ocak 2019'dan itibaren başladığını bildirdi.

Yeşilırmak, "7155 sayılı Kanun ile ticari davalarda dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması dava şartı haline getirildi.

Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri ile ilgili uyuşmazlıklar için önce arabulucuya başvurulacak. Uyuşmazlık bu yolla çözümlenemezse, ara buluculuk sürecinde alınacak son tutanağın aslı veya onaylı kopyası ile dava açılabilecek." bilgisini paylaştı."Ticari uyuşmazlıkların önemli bir kısmını arabulucular çözecek"

Ticari uyuşmazlıkların mevcut yasal düzenleme çerçevesinde arabuluculukla çözümlenebileceğini, ara buluculuğun ticari hayata da barış getireceğini belirten Yeşilırmak, ticari uyuşmazlıkların iş uyuşmazlıklarından farkları olsa da önemli miktarda uyuşmazlığın ara bulucular tarafından çözümlenmesinin beklendiğini dile getirdi.

Ticari davalarda arabuluculuk uygulaması sürecine ilişkin bilgi veren Yeşilırmak, şunları kaydetti:

"Ticari uyuşmazlıklarda da başvurular uyuşmazlık konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna veya arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde, görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılacak. Başvurular, ara bulucunun görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırılacak. Gerekli olursa arabulucu süreyi iki hafta daha uzatabilecek. Taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için ara buluculuk görüşmesinin yapılmaması, tarafların sürecin sonunda anlaşması veya anlaşamaması hallerinde arabuluculuk faaliyeti son bulacak. Bu durumda arabulucu, son tutanağı tutup arabuluculuk bürosuna bildirecek."

Yargılama giderlerinin ise faaliyetin sonucuna göre ayrı ayrı düzenlendiğini aktaran Yeşilırmak, şöyle devam etti:

"Şayet taraflar faaliyetin sonunda anlaşırsa arabuluculuk ücreti Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, aksi kararlaştırılmadıkça eşit olarak karşılanacak. Bu durumda ücret tarifede yer alan iki saatlik ücret tutarından az olamayacak. Şayet taraflara ulaşılamaz, taraflar katılmadığı için görüşmeler yapılamaz veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşması mümkün olmaz ise iki saatlik ücret tutarı Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecek. İki saatten fazla görüşmeler sonunda taraflar anlaşamaz ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacak. Arabuluculuk bürosu tarafından yapılan zorunlu giderler, anlaşma sağlanması halinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenecek. Anlaşmaya varılamaması halinde giderler ileride haksız çıkan tarafça ödenmek üzere bakanlık bütçesinden karşılanacak."

Arabulucu olmanın şartları

Arabulucu olmanın şartlarına da değinen Yeşilırmak, "Arabulucu olabilmek için Türk vatandaşı olmak, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli olmak, tam ehliyetli olmak ve kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak, ara buluculuk eğitimini tamamlamak ve Adalet Bakanlığının yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı. Yeşilırmak, İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi'nde (İHSEM) verilen Arabuluculuk Eğitimlerine başvuruların devam ettiğini dile getirdi.

14 modülden oluşan Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı 84 ders saatinden oluşuyor. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığınca uzman bir ekibe hazırlatılan eğitim kitapçığının takip edildiği bu programda, teorik eğitimin yanında ara bulucuda olması gereken becerilerin kazandırılmasına yönelik pratik eğitimler de veriliyor. Başvuru ve detaylı bilgiler https://ihsem.ihu.edu.tr/temel-arabuluculuk-egitim-programi/ sitesinde yer alıyor

Kaynak: AA