ASLİYE(TİCARET – TÜKETİCİ – AİLE – FİKRİ) HUKUK MAHKEMESİ;
İSTİNAF SÜRESİ : 2 HAFTA – TEBLİĞ
TEMYİZ SÜRESİ : 2 HAFTA – TEBLİĞ
* 7035 sayılı Kanun’un 31. maddesi ile 6100 sayılı Kanunun 361 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.SULH(Basit Yargılama Usulüne Tabii) HUKUK MAHKEMESİ;
İSTİNAF SÜRESİ : 2 HAFTA – TEBLİĞ
TEMYİZ SÜRESİ : 2 HAFTA – TEBLİĞ

İŞ MAHKEMESİ;
İSTİNAF SÜRESİ : 2 HAFTA – TEBLİĞ
TEMYİZ SÜRESİ : 2 HAFTA – TEBLİĞ
*7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası “12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır.” uyarınca.

İCRA HUKUK MAHKEMESİ;
İSTİNAF SÜRESİ : 10 GÜN- TEFHİM, TEBLİĞ
TEMYİZ SÜRESİ : 2 HAFTA – TEBLİĞ
*2004 sayılı İcra İflas Kanunu 363 ve 364’üncü maddeleri uyarınca.

İCRA CEZA MAHKEMESİ;
İSTİNAF SÜRESİ : 7 GÜN – TEFHİM, TEBLİĞ
TEMYİZ SÜRESİ : 15 GÜN – TEBLİĞ

CEZA(SULH – ASLİYE – AĞIR – FİKRİ) MAHKEMESİ;
İSTİNAF SÜRESİ : 7 GÜN – TEFHİM, TEBLİĞ
TEMYİZ SÜRESİ : 15 GÜN – TEBLİĞ
* 7035 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile 5271 sayılı Kanunun 291 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiştir.

İDARE MAHKEMESİ(Normal Yargılama);
İSTİNAF SÜRESİ : 30 GÜN – TEBLİĞ
TEMYİZ SÜRESİ : 30 GÜN – TEBLİĞ

İDARE MAHKEMESİ(İvedi Yargılama Usulü);

İSTİNAF SÜRESİ : YOK
TEMYİZ SÜRESİ : 15 GÜN – TEBLİĞ
*2577 sayılı İYUK 20/A maddesi uyarınca ivedi yargılama usulüne tabii davalarda istinaf kanun yolu kapalıdır.

VERGİ MAHKEMESİ;
İSTİNAF SÜRESİ : 30 GÜN – TEBLİĞ
TEMYİZ SÜRESİ : 30 GÜN – TEBLİĞ