Gümrük Uyuşmazlıkları

Dış ticaret, gümrük ve bankacılık mevzuatının karmaşıklığı bir yana sürekli değişiklik göstermesi, hukuk hizmetlerinde uzmanlığı ile ilgili mevzuat ile genel hükümleri arasında bağlantı kurabilmeyi zorunlu hale getirmektedir. Verilen bu hukuk hizmetleri, firmalarımız için aynı zamanda bir güvence olup, konunun kaçakçılık suçlaması boyutuna ulaşmamasının da teminatını oluşturmaktadır.

Av. Pınar Uysal, bünyesinde oluşturduğu hukuk servisi ile hizmet verdiği firmaların gümrük ve dış ticaretle ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarını, gümrük, dış ticaret ve vergi alanında uzman hukuk büroları ile paylaşarak, en doğru sonuca ulaşabilmesi amacı ile emsal kararları arşivlemektedir. Gümrük idareleri ile hizmet verdiği firmalar arasında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar, idari itiraz veya dava yolunun tüketilebilmesini teminen bilgisayar ortamında takip edilmekte, özellikle idari itiraz ve dava açma süreleri konusunda hizmet verdiği firmalara gerekli uyarıları yapmaktadır.

Ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar, firma bazında tek merkezden kontrol ve takip edilerek arşivlenmekte, uyuşmazlığın başlamasından sonuçlanmasına kadar her safhası izlenerek firmaya ve gümrük idaresine bilgi verilmektedir. Ayrıca kurduğumuz altyapı ile ilgili firmaların hukuki sürecinin tamamını kontrol etmesine olanak tanımaktayız.