Avukat Berkcan IŞIK eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iyi bir dereceyle mezun olarak tamamlamış ve avukatlık yasal stajını 2016 yılında Ankara Barosunda gerçekleştirerek avukatlık mesleğine serbest avukat olarak başlamıştır. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışı ithalat ve ihracat yapan firmalara danışmanlık vermiş, firma işleyişleri nezdinde A’dan Z’ye düzeltme ve düzenlemeler ile birlikte firmaların yurt içi ve yurt dışı mevzuat kaynaklı yükümlülüklerine uygun olmasını, ihracat ve ithalat hacimlerinin artırılmasını, firma personeli ile firma nezdinde çıkabilecek anlaşmaların öngörüsü ile gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştır. Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Vergi Hukuku ve Sağlık Hukuku alanında sertifikaları bulunmaktadır. Hukuk fakültesi öğrencisi olduğu dönemden bugüne kadar aktif olarak sosyal yardım dernek ve organizasyonlarının yönetici kadrolarında bulunarak hukuki destek sağlamakta ve bu dernekler vasıtası ile ülkemiz vatandaşlarının kişisel hak ve özgürlükleriyle birlikte hukuki bilgilerinin arttırılması için çalışmaktadır.

Avukat Berkcan IŞIK şu an için Londra’da bulunarak İngiltere başta olmak üzere yurt dışında bulunan müvekkillerimize hukuki danışmanlık vermekte, İngiltere Hukuk Sistemi içerisinde de avukatlık (solicitor) ünvanını almak amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte ve büromuzda da Dış Ticaret Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku ve Vergi Hukuku başta olmak üzere birçok alanda hukuki takip ve danışmanlık faaliyetlerini aktif olarak yürütmektedir.

Uzmanlık Alanları / Areas of Expertise

 • Uluslararası Ticaret Hukuku
  International Trade Law
 • Şirketler Hukuku
  Company Law
 • İş Hukuku
  Business Law
 • Vergi Hukuku
  Tax Law
 • Gümrük ve Dış Ticaret Hukuku
  Customs and Foreign Trade Law

Eğitim / Education

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016
  Ankara University Faculty of Law 2016

Yabancı Dil / Foreign Language

İngilizce / English

Berkcan IŞIK - Lawyer completed his education at Ankara University Faculty of Law, graduating with a good degree, completed his legal internship at the Ankara Bar Association in 2016, and started his legal career as a freelance lawyer. During this process, he provided consultancy to companies engaged in domestic and international import and export, making corrections and regulations from A to Z in company operations, ensuring that companies comply with their obligations arising from domestic and international legislation, increasing export and import volumes, and working with company personnel. He ensured that the necessary arrangements were made in anticipation of possible disputes within the company. He has certificates in Corporate Law, Labor Law, Consumer Law, Tax Law, and Health Law.

Since his time as a law faculty student, he has been actively providing legal support by being in the executive positions of social aid associations and organizations, and through these associations he has been working to increase the legal knowledge and personal rights and freedoms of our country's citizens.

Berkcan IŞIK is currently based in London and provides legal consultancy to our clients abroad, especially in the UK. He continues his activities to obtain the title of lawyer (solicitor) within the UK Legal System and in our office, he also provides support with Foreign Trade Law, Commercial Law, Corporate Law, and Labor Law and actively carries out legal follow-up and consultancy activities in many areas, especially Law and Tax Law.